Screenshot 2022-03-04 at 12.18.35.png

Loft Studio 

noncommercial

800 € / per day

115 € / per hour

3200 € / 5 days

800 € / per day

115 € / per hour

3200 € / 5 days

commercially